LIERNE: Samtidig som daglig leder Roy Inge Bergli satser hardere på drift av servicestasjonen som ligger nede ved vegen som er bygdas gjennomfartsåre, reduseres tilbudet i de nåværende lokalene til Liverten AS på kommunehuset.

– Servicestasjonen har berget oss gjennom koronatida. Hadde det ikke vært for den, måtte vi ha stengt dørene nå, sier han til NA.

Han har planer om å stenge ned kafedelen på samfunnshuset i vintersesongen.

– Kafelokalene på samfunnshuset blir fra nå av åpent kun på temadager, arrangement og selskap. Ellers skal serveringsbiten foregå på Liverten Servicestasjon, sier Bergli, vel vitende om at det er krevende å skulle drifte to steder samtidig. For krevende.

Formidabel omsetningssvikt

For det er ikke til å komme fra at også Liverten AS har fått smake de negative konsekvensene av koronapandemien.

– Vi har hatt en omsetningssvikt på 3,5 millioner kroner hittil i år, hvilket tilsvarer en omsetningssvikt på 55 prosent, forteller daglig leder.

Da koronapandemien satte en stopper for hyttefolket, turistene og gjennomgangstrafikken, måtte Bergli ty til permitteringer.

– Vi var nødt til å permittere halve arbeidsstokken fram til juli måned, sier han og legger til at permitteringer fortsatt kan være en aktuell strategi i kampen for å overleve.

Satser videre

Men i stedet for å resignere, har Bergli heller valgt å satse. Nå skal Liverten Servicestasjon bygges om og utvides. Dagens leietakere i bygget flytter, serveringsdelen utvides, kjøkkenet skal gjøres om og det skal bygges nytt ventilasjonsanlegg, kjøl- og fryselager, sistnevnte i samarbeid med Lierne 123 AS. De tar investeringa på 1,6 millioner kroner, og LIverten AS skal leie kjøle- og fryseanlegget av dem.

– Her har Lierne Utvikling gått inn med tilskudd. Det var avgjørende for at denne delen av prosjektet gikk i orden, sier Bergli og legger til:

– Når dette er på plass, kan vi produsere mer rakfisk og grævfisk, produkter som er etterspurt over hele landet. Når vi utvider produksjonen, er tanken at de ansatte skal ha jobb også utover vinteren.

Skal ha større meny

I spisearealet som nå blir laget, skal det være sitteplasser til gjestene. «Dagens rett» flyttes til servicestasjonen, og i tillegg til den vanlige fastfood-menyen skal det være flere lokale retter, samt påsmurt og salatbuffet. Bergli regner med at ombygging av kjøkken og etablering av kafedel, vil bety en investering på om lag 1.5 millioner kroner.

Bergli opplyser at denne satsinga har fått tilskudd fra Innovasjon Norge.

– Målet med prosjektet er å sørge for at Liverten servicestasjon blir et fyrtårn og nav for reiselivet i Lierne, med booking, formidling av lokal mat og utvikling av merkevaren «En smak av Lierne», sier han.

Å satse nytt har vært avgjørende for Bergli som har tapt mye penger på avlyste arrangementer så langt i år. Han har heller ikke fått erstatning.

«Stang ut»

– Vi pleier å levere mat til Pe Torsa-helga for 600.000 kroner. Vi fikk ingen erstatning for tapte inntekter fordi vi driver med catering. Likeledes, dansegallaen 1. mai som vi skulle ha arrangert selv, tapte vi billettinntekter tilsvarende 200.000 kroner på. Fordi det ikke er nedfelt i formålsparagrafen vår at vi at vi driver med kultur, var det ingen erstatning å få der heller, forteller Roy Inge Bergli.

Bedriften i Lierne har i løpet av året fire store arrangementer av vesentlig betydning for årsomsetninga. Hittil er Flyktningerennet, Pe Torsa og Limartnan avlyst. Det siste store arrangementet er den tradisjonelle Førjulsmartnan.

– Der har vi bestemt oss for å lage en korona-tilpasset utgave, men det blir noe helt annet enn det pleier å være, sier Bergli.

Gir ikke opp

Ved å legge tilbudet til servicestasjonen, håper Bergli å trekke kundene til seg. Åpningstidene vil bli utvidet.

– Vi ser det er enklere å få folk til å stoppe på servicestasjonen i stedet for å ta turen oppom Livertens eksisterende lokaler. Derfor vil vi forsøke å dra nytte av det ved å utvide serveringstilbudet der. Det, samt utvidede åpningstider og økt produksjon av rakfisk, håper vi skal bidra til å sikre vintersesongen. Hjelpa og støtten vi har fått har ført til at vi har turt å ta sjansen på å investere i en framtidig satsing på Servicestasjonen. Hvis vi kommer i land med alt dette, håper og tror vi at Liverten AS kommer styrket ut av koronakrisen, sier Roy Inge Bergli.