Nærøysund kommune har gitt samtykke til at NTE kan starte arbeidet med en konsekvensutredning for Ytre Vikna 2.0. Dette er en prosess som sannsynligvis vil skape lokalt engasjement, både for og imot. NTE ønsker å bidra til en åpen og ryddig prosess, med bred lokal involvering.

Derfor inviterer NTE nå representanter for viktige interessentgrupper som grunneiere, reindrift, naboer, vindkraftmotstandere, næringsforening, hytteeiere, jeger -og fisk, kommune og fylkeskommune til en samrådsgruppe.

Denne gruppa skal følge opp arbeidet med konsekvensutredningen, bidra til åpenhet og legge til rette for at lokalsamfunn og interessenter får løpende informasjon og mulighet til å gi innspill i utredningsarbeidet undervegs. NTE vil i tillegg ha åpent kontor i Røvik, hvor det vil være mulig å møte prosjektledelsen.

Vi har stor respekt for at det er ulike syn i en slik sak, og tror at samarbeid og dialog vil være viktig for å sikre god informasjon og at alle blir hørt.