Jeg er en pensjonert sykepleier og har jobbet med eldre i mange år. Selv om vi alle er enige om at eldre skal ha en verdig alderdom,vet vi at det er ikke tilfelle for våre gamle i dag. Og sette barnehage foran sykehjem eller omvendt i Namsos kommune, blir feil. Hvis pengene prioriteres riktig er det nok til begge deler. Her er det ikke rett priorientering når barnehage bygges uten et stort behov.

De fleste kjenner vel til hvordan det er å få sykehjemsplass,eller de vil bli berørt av det en eller gang i livet.

Det er sørgelig at man må gå i tog for å få dette belyst, men jeg blir med å går i tog både for sykehjemsplasser og for nylaget god mat til alle eldre som trenger det.

Personlig vil jeg gjerne se havet, så beliggenhet er også viktig!