Siden Merethe og Mildrid tok seg friheten til å hylle regjeringen for deres arbeid for småbarnsfamilier, tenker jeg at det passer bra at jeg også tar meg friheten til å kritisere regjeringens arbeid for «folk flest» som Merethe og Mildrids parti liker og si.

Les også

Politikk virker!

For folk flest blir nå behandlingskøene lengre og ikke minst muligheten til å få hjelp av spesialister fra en annen landsdel innskrenkes. Det er folk flest som kommer til å kjenne skatteøkningene når f.eks. bedrifter blir robbet, da det er folk flest, faktisk 60 prosent av den norske befolkningen som jobber i private foretak.

Det er også folk flest som blir rammet av den statlige sløsingen på f.eks fylkesoppløsning, da de enorme summene som blir brukt kunne blitt brukt til noe mer samfunnsviktig. Det er folk flest som merker den rett og slett inkompetente føringen regjeringen legger opp til.

Det elever som merker at fritt skolevalg blir skrotet da drømmeskolen ikke finnes i deres nærområde, det er pasienter som merker behandlingstilbudet som ikke holder norsk standard som nå nylig med Katrine Grini fra Skien.

Jeg skjønner selvsagt at dette er noe Merethe og Mildrid ikke nevner det da det åpenbart ikke er noe og være stolt over. Regjeringen som var for «folk flest» har bidratt til at folk flest får det vanskeligere en før.

Regjeringen har skuffet og Mildrid og Merethe viser jo nok engang at partifellene til Støre og co lever under blinde øyne for det regjeringen har foretatt seg på den tiden de har sittet.

For ja, Mildrid og Merethe har rett i at politikk virker, det er bare det at Arbeiderpartiets politikk bidrar til at «folk flest» får det verre en før.