Gå til sidens hovedinnhold

Ja takk, både matjord og nye arbeidsplasser

Ordfører Holstad i Namsos insinuerer i NA 27. april at Venstre er mot næring og arbeidsplasser siden vi er skeptiske til at det skal bygges ned attraktiv matjord i Namsos.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selvfølgelig vil Venstre ha næring og arbeidsplasser i Namsos og Namdalen. At et datasenter vil etablere seg her er fantastisk. Det er jo nettopp Venstre offensive digitaliserings - og energipolitikk som gjør at slike etableringer nå er attraktive i Norge. Namsos og Namdalen har store områder med god tilgang på energi, så det bør være mulig å finne egnede arealer til et slikt senter uten å beslaglegge sju dekar svært god matjord.

Her kan for eksempel kommunen legge press på NTE slik at de som strømleverandør kan finne egnede arealer med god krafttilgang, uten at matjord må bygges ned.

Forøvrig er det interessant å få opplyst at det allerede foreligger en opsjonsavtale på bruken av matjorda. Som ordføreren sikkert er klar over er opsjonsavtaler på matjord noe som flere partier på Stortinget oppfatter som et utilbørlig pressmiddel fra utbygger i reguleringssaker. Flere har derfor tatt til orde for at slike avtaler må forbys. Blant andre fremmet Arbeiderpartiet et forslag om forbud mot slike opsjonsavtaler i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om jordvern i 2018.

Les også

Skivebom av Skjelstad og Holm

At ikke alle de 114 dekarene per i dag er dyrket opp, er jo ikke et godt argument for å legge de under asfalt. Tvert imot, kanskje vi heller kunne se på mulighetene for å faktisk dyrke opp mer, altså øke andelen dyrka mark i Namsos. Bynært landbruk er en trend som vil fortsette nasjonalt og internasjonalt.

Om grunneier mener den økonomiske avkastningen er for dårlig fra tradisjonelt landbruk, kan det finnes gode alternative muligheter som også bidrar til å holde jorda i hevd. Andelslandbruk, bikuber, «Inn på tunet» demensomsorg, reiseliv, mv. Her kan kreativiteten hos grunneier virkelig slippes løs.

Venstre har, og vil fortsette å bidra til at det finnes gode ordninger for grunneiere og næringsdrivende som vil utforske slike muligheter for å holde jorda i hevd. Det skal være mulig å både ta vare på matjord, og legge forholdene til rette for næringsvirksomhet i Namsos og Namdalen.

Kommentarer til denne saken