Namsos kommunestyre må sette av penger til innkjøp av lærebøker.

Etter at grunnskole og videregående skole fikk nye læreplaner har flere kommuner i Norge valgt å ha nesten utelukkende digitale læremidler. I Namsos har den digitale satsingen på iPader og PCer sammen med læreplanens føringer om digital kompetanse, blitt til et valg om å i hovedsak ha digitale læremidler. Ikke minst fordi det er rimeligere enn å kjøpe fysiske læremidler.

Samtidig sier lærere at de står og kopierer fra den eneste nye læreboka skolen har hatt råd til å kjøpe, de bruker gamle bøker eller gratisapper med reklame. Kopiering er etter SV sitt syn misbruk av læreres tid. De fysiske læremidlene blir da mange løsark i elevenes sekker. Foreldre og foreldreutvalg beskriver undervisningstid som brukes til tekniske utfordringer fra innlogging, batterikapasitet, lading og digitale meldinger imellom elever.

Da tar de teknologiske verktøyene elevers konsentrasjon vekk fra fag og læring, og den gir rom for digital mobbing. Mobbing som elevundersøkelsen viser, er et stort problem i Namsos-skolen. Foreldre beskriver også hvordan unger og ungdom lærer dårligere grunnet komplekse strukturer i de digitale lærebøkene. Lærere må bruke tid på å skape faglig struktur, og dermed er det powerpointer som blir det nye fysiske læremateriellet. Mens ungdomsrådet forteller om elever som blir slitne og får vondt i hodet av å gjøre alt på små PC-skjermer. Samtidig vet vi at norske barn og unge er blant de med mest skjermtid.

Les også

Mobbing i skolene: Hvor er foreldrene? 

Forskere fra ulike fagfelt stiller stadige nye spørsmål ved læringsutbyttet til elever som utelukkende bruker digitale læremidler. Fordi dybdelæring er sammensatt og krever mer konsentrasjon enn overflatiske kunnskaper. Fordi koblinger mellom fysisk berøring av bøker og ark, fysisk skriving og refleksjoner gir mer læring og gjør at kunnskaper fester seg bedre i hjernene våre. Forskningen viser også at lærerstyrt undervisning har størst betydning for elevers læring.

I tillegg ser den digitale teknologien ut til å øke individets ansvar for egen læring. Et forhold vi vet forsterker sosiale forskjeller mellom folk og som svekker fellesskapet. Ikke minst i dagens samfunn hvor vi for å ivareta demokratiet, må å utvikle elevers kritiske lesning og unngå filterbobler og digitale ekkokamre.

Digitale verktøy er viktige i samfunnet vårt og gir oss fantastiske muligheter. Derfor skal vi utvikle ungers digitale ferdigheter og bruke fordelene ved teknologien. Digitale verktøy er eksempelvis lettere å oppdatere, og de har ulike lenker til andre kunnskapskilder. Derimot krever deres komplekse utforming mer støtte til strukturering av læring fra lærer eller foreldre, og det gir sosiale forskjeller mellom de som får hjelp hjemme og de som ikke får det. Fysiske læremidler er nettopp bedre på å strukturere et fag, de gir færre forstyrrelser og gir elever bedre faglig oversikt.

Namsos SV mener at vi tar en stor risiko med elevers læring i Namsos kommune med dette digitaliseringseksperimentet. Vi må ha flere kunnskaper om hvordan en heldigital skole kan øke elevers læring og flere vurderinger av dets negative konsekvenser. Namsos har for eksempel mange og flere elever enn nasjonalt, som ligger på laveste nivå i leseferdigheter. Vårt heldigitale valg av læremidler kan være en av årsakene til det. Namsos SV vil utvikle Namsos-skolen både teknologisk og digitalt, men vi vil ikke skyte oss selv i foten i løpet av prosessen.

Lærebøker vil utvikles videre i det neste tiåret. SV mener at elever i dag basert på tilgjengelige kunnskaper, trenger både fysiske og digitale læremidler. Et ståsted også Norges kunnskapsminister Brenna, har tatt. I hvilke fag og på hvilke trinn vi trenger fysiske læremidler må lærere og rektorer sammen med elever og foreldre ta beslutninger om. Vi ønsker som mange kommuner allerede har gjort, å bevilge penger til innkjøp av fysiske læremidler fra og med skoleåret 2023/2024. Namsos SV vil foreslå minst 4 millioner til fysiske læremidler når saken kommer i juni.

Vedtatt i årsmøtet til Namsos SV