Gå til sidens hovedinnhold

Ja til grønn batterifabrikk i Namdalen

Namsos SV er positiv til en grønn batterifabrikk i Namdalen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge og verden har både ei klima- og naturmangfoldskrise som krever store endringer i samfunnsutviklinga. En av de store utfordringene er å få til en overgang fra bruk av forurensende oljeenergi til ei elektrifisering av samfunnet basert på fornybar energi. Batteriproduksjon er en viktig del av denne strategien. Namdalen har de forutsetningene en slik batterifabrikk trenger, derfor vil Namsos SV oppfordre til et bredt samarbeid for å få på plassen en batterifabrikk i vår region.

Fellesplanene til Equinor, Panasonic og Hydro om en batterifabrikk er store og krevende. Det kreves store arealer, nok elektrisk kraft, nok tilgang på vatn, gode transportløsninger og god tilgang på arbeidskraft.

For Namdalen er kanskje tilgangen på arbeidskraft en av de største utfordringene. Men erfaringer fra oljeindustrien viser at steder som Tjeldbergodden på Nordmøre har klart å legge tilrette for storindustri. Den grønne industrien må også ta et distriktsansvar. Mange steder i Namdalen har god tilgang på vatn og elektrisk kraft. For en stor eksportrettet bedrift vil nærhet til flyplass, kai, jernbane og gode vegløsninger være positivt.

Den største utfordringa ligger kanskje i arealkravet på inntil 1000 dekar, som er på størrelse med 130 store fotballbaner. All industrietablering vil føre til naturinngrep. Men det vil være et paradoks dersom en batterifabrikk, som skal være et viktig bidrag til å løse klimakrisa, fører til store naturødeleggelser. Vi får håpe at initiativtakerne til batterifabrikken har større ambisjoner på vegne av klima og natur enn at kommuner skal tilby billigst mulig tomteareal på dyrkajord eller andre viktige naturarealer.

Namsos SV mener det viktigste konkurransefortrinnet ved etablering av batterifabrikk er en tilrettelegging med minst mulig skade på naturmangfold. Norge har svært lite dyrkajord. Dyrkajorda yrer av mikroliv og er også en viktig karbonbinder. Dyrkajord, myr og produktive skogarealer bør i størst mulig grad unngås ved etablering av store industriområder. Namsos SV ønsker en grønn batterifabrikk i Namdalen.

Kommentarer til denne saken