JØA: I midten av november ble det holdt en liten seremoni heime hos Jarle Brynjar Strøm på Jøa. Anledninga var at han ble hedret for sin innsats og fikk utdelt Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje og Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner.

Områdesjef i Namsos HV-område, kaptein Bjørn Ola Hasfjord, stod for utdelingen av medaljene.

– På vegne av Forsvaret og Heimevernet vil jeg gratulere Jarle Brynjar Strøm med medaljene for vel utført tjeneste i brigade 472, sier Hasfjord.

Tilfeldigvis var Hasfjord og Strøm tidligere kolleger, fra tida hvor Strøm jobbet som linje-bas i NTE. Det syntes 95-åringen var stas.

– Det var ekstra trivelig at Bjørn Ola stod for tildelinga av medaljene, sier Strøm.

Det ble en hyggelig stund også for medaljeutdeleren.

– Han hadde mange gode historier, både alvorlige og av det humoristiske slaget å fortelle fra oppholdet i Tyskland, noe han gjorde med stor iver, sier Hasfjord.

Strøm tjenestegjorde i brigade 472, og var utstasjonert i en liten landsby kalt Einbeck i perioden 1947–1948. Han var vognfører på kjøretøy som beltevogn, og et kjøretøy som de kalte for «Ørken-Ford». Han jobbet både med transport og i forsyningskompaniet.