– Jeg hadde en bodyguard som passet på meg. Han het Tom.

Intensjonen var å skrive om alt Helge Formo har gjort. Det går ikke.