Det burde være en selvfølge at man i 2020 har de samme rettigheter som andre, selv om man er funksjonsnedsatt? Det handler faktisk om menneskeverd.

Les også

Når nederlag blir viktigst

Hva er det man må finne ut av, vurdere, undersøke før man eventuelt fatter et for de aller fleste, et innlysende vedtak? Hvorfor er det for mange nettopp ikke innlysende – er det slik at det rett og slett handler om økonomi og at den økonomisle belastningen for samfunnet vurderes som for stor? Jeg vet jo at f.eks NAV-ansatte har fått beskjed om å ikke å gi sin tilslutning i saker, fordi man har fått beskjed om å spare penger. Jeg bare lurer...

Eller er det fordi som noen hevder, at man er redd for å bli overstyrt av EU, som sier at man i Norge ikke har orden i eget hus? Da viser vel denne debatten at det er noe man egentlig ikke har, eller?

Jeg blir faktisk provosert når man skylder på politisk spill som årsak til at CRPD ikke blir vedtatt, som Knappe fra partiet Venstre står for. Da er det noen av de folkevalgte som har et forklaringsproblem og som ikke tør å si den egentlige årsaken til at man stemmer i mot.

Ja, vi har kommet et stykke på vei – og takk for det, men jeg kjenner faktisk på kroppen hver eneste dag, at man ikke er i mål! Jeg begynner å bli kraftig lei av den holdningen som fremvises og det politiske spillet man blir gjenstand for, på nytt og på nytt. Jeg gir tommel opp til debattredaktør Lars Mørkved i NA som på så glimrende vis viser dette, med flere eksempler i sitt innlegg. Det handler vel i bunn og grunn om å bruke sunn fornuft.

Verre er det vel ikke?

Les også

Hvorfor kunne ikke de høre på Nicholas (32)?

Les også

Det er rart og litt vondt når Knappe prøver å angripe SV