Jeg deler gjerne hvordan dette utspilte seg for meg. Jeg beveger meg i mange forskjellige miljøer og er interessert i hvordan samfunnet forholder seg til dem. Det betyr ikke at jeg er ukritisk, men jeg møter ofte mennesker med et åpent sinn.

Når det gjelder ulike alternative miljøer som jeg interesserer meg for: jeg tror ikke på at det hjelper å latterliggjøre, utdefinere eller avskrive folk. For dem som vil vite mer om hva jeg tenker, skrev jeg om dette i Nettavisen etter at Charter-Svein hadde vært på Debatten. Der vil dere også se at jeg ikke er vaksinemotstander men for en åpen debatt : https://www.nettavisen.no/.../forakten-mot.../o/5-95-224511

Siden jeg er blitt spurt om jeg er vaksinert, kan jeg godt svare: Jeg er vaksinert. Jeg er også blitt spurt om jeg hører til det som omtales som en krets rundt Kjetil Dreyer. Svaret på det er nei. Jeg har så vidt møtt Dreyer, kjenner ham ikke personlig, og hadde før denne saken ingen kunnskap om hans øvrige virke. Men jeg har lagt ut til diskusjon en lenke fra det miljøet på twitter. Det er fordi jeg ønsket en diskusjon, ikke for å markere enighet. Det er i tråd med den tilnærmingen jeg skrev om i Nettavisen om Charter-Svein.

Jeg snakker med folk jeg er enig med og folk jeg er uenig med. Min erfaring er at det å slutte å høre på folk fordi man ikke er enig eller ikke liker deres budskap, fører til mer aggresjon og konflikt i samfunnet. Og her ligger nok grunnen til at jeg reagerte så kraftig på Didrik Søderlinds twitter-poster. Twittermeldingen fra Søderlind sto i NAs papirutgave 11. oktober. Han kjente ikke min motivasjon for å legge ut lenken, han skrev – feilaktig – at jeg kjente Dreyer, og konstaterte at jeg var konspiradikalisert. Det fremsto som forsøk på å kontrollere hvem jeg kan snakke med, hva man kan snakke om, hvem jeg kan kjenne. Jeg er ikke skrudd sammen slik.

Min toleranse for det er lav. Si gjerne fra hvis det er noe dere mener jeg trenger å vite, og hør hva jeg tenker, før det konstateres at kvinnen er sprøyte gal. Termene «mullah» og «seksuell aggresjon», som jeg brukte om Søderlind, var symbolsk ment og refererer til opplevelsen av at noen forsøker å kontrollere hvem jeg kan møte og snakke med. Det ble forstått annerledes, og det var ikke hensikten.

For å konstatere det unødvendige: Didrik Søderlind har ikke bedrevet noen som helst seksuell trakassering. Det var det jeg opplevde som sjåvinisme jeg reagerte på. Termen jeg brukte ledet til en digresjon i forhold til min egentlige hensikt. Som var en åpen diskusjon. Men det sporet diskusjonen av. Det ser jeg og beklager det. Med dette avslutter jeg denne diskusjonen.

Namaste og takk for meg