Alle norske melkeprodusenter betaler avgift for å holde oppe aksjeutbyttet til eierne i Scandza, Q-meieriene med flere. Jeg kaller det subsidier, men bare kall det for en kompensasjon, samfunns- og myndighetskontakt i Scandza/Synnøve Finden, Sofie Oraug-Rygh. Konsekvensene blir de samme, melkebønder sliter unødvendig hardt!

Det er som du antyder, ikke sikkert at bonden får beholde hele potten dersom denne særavgiften til Finden og Q fases ut, men med den nåværende regjering, er mulighetene tilstede for det. Økt mulighet for konkurranse på det internasjonale markedet betyr økt volum, som betyr økt lønnsomhet for alle uansett.

Vi må innse at tidene forandrer seg. Det er ofte slik at det som var lurt for 20 år siden, ikke trenger lurt for de neste 20 år!

Nå er det virkelig kritisk for norsk produksjon av melk. Melkebønder legger ned, og importen øker. Mindre melk gjør at flere meierianlegg legges ned. (hittil bare Tine-anlegg). Produksjonskostnadene i landbruket øker dramatisk. Alle utgifter og avgifter som kan fjernes, må fjernes for å opprettholde lønnsomhet.

Hvorfor ikke gå til staten for å få kompensasjon, Samfunns- og myndighetskontakt, Sofie Oraug-Rygh?