(Trønderdebatt)

Når regjeringen nå la frem sin nye klimaplan, så var det en plan full i fine flotte ord. En plan som oser av selvgodhet og flinkeste gutt i klassen syndrom.

Det planen ikke inneholdt, var realisme og hensyn til hvordan verden faktisk ser ut. I følge regjeringen skal innholdet i planen være et initiativ for å velge miljøvennlig teknologi. Det regjeringen glemmer, er at denne teknologien enda ikke finnes over alt, og der den finnes så er den uforholdsmessig dyr enda.

Når regjeringen legger opp til en tredobling av Co2 avgiften, så er det en gavepakke til utenlandsk industri, dagens co2 avgift påfører allerede norske bedrifter en stor utgift som de utenlandske konkurrentene ikke har.

Jeg tør påstå at Norske bedrifter har all den motivasjonen de trenger for å kutte utslipp, det gjenspeiler seg jo også i at utslippene går nedover i et forrykende tempo. Jeg tror ikke de globale utslippene, blir noe mindre om disse arbeidsplassene flyttes til Kina.

For oss som bor i distrikts Norge, så rammer også denne økningen i co2 avgiften kollektivtilbudet vårt. Luftfarten sliter allerede som følge av pandemien og Venstre sin urimelige flyseteavgift. Jeg tror ikke at lønnsomheten blir bedre av å pålegge aktører slik som Widerøe, flere 100 millioner i økt avgift.

Tvert imot, så tror jeg dette kan føre til kroken på døra for flere aktører.

El-fly er ikke noe man kan løpe i butikken å kjøpe per i dag, så hvordan regjeringen mener dette skal føre til et grønt skifte vet ikke jeg.

Kommunene skal heller ikke lenger få bestemme selv hvilke biler de skal kjøpe.

Fra neste år, skal alle personbiler og lette varebiler, være null utslipp.

Hvordan er det meningen at det skal fungere i utkantkommuner, med store avstander? Skal disse kommunene doble antall biler, slik at de kan lade en, mens de kjører med den andre?

Dette er bare noe av alle de forslagene som ligger i klimaplanen.

Samlet sett, så vil ikke dette bare medføre enorme utfordringer for Norsk industri og enorme kostnader for staten/fylker/kommuner.

Det vil også føre til enorme innskrenkinger i valgfriheten til folk flest.

På toppen av det hele, så innrømmer klima og miljøminister Rotevatn, at regjeringen ikke har peiling på hva alle disse tiltakene kommer til å koste.

Derfor seier jeg et klart og tydelig nei til denne håpløse planen.