Historisk vedtak i Leka kommunestyre. Ja, slik vil det nok lyde. De fikk valget mellom tre ubrukelige alternativ.

Siden konsulentene som skal prosjektere ny sykestue/helsetun har røpet sin udugelighet er det på sin plass å kommentere de tegningene som formannskap og kommunestyre skulle ta stilling til.

Selv om de har tegnet det på et kart med både breddegrader og meridianer har de ikke fått med seg himmelretning, eller solens gang. Og en målestokk og oppløsning som gjør det umulig å lese hva det inneholder. Det eneste en kan lese er «sansehage», det er sikkert viktig, men det er mange andre viktige behov for både demente og åndsfriske gamle.

Sosial kontakt, varme fra solen, utsikt til en levende verden, på Leka vil det si til sjøen og skipsleia, underholdning, som radio og TV. God mat er også viktig.

På alle tre prosjekttegningene er de fleste pasientrommene mot nord uten sol og med utsikt mot Ordberget eller kirkegården.

Å lage en lukket avdeling med inngjerdet uteplass er ikke nok, det må også være åndsfrisk betjening som pasientene ser, kamera hjelper lite.

På tirsdagens orienteringsmøte fikk vi vite det samme som for tre år siden, at bygningene ikke holder mål etter dagens byggeforskrift, Det er vel ikke meningen at bygg må rives hver gang det kommer nye forskrifter. Første etasje i helsesenteret hadde bra høyde på 2,60 m, men blir litt lavt om en vil ha et moderne ventilasjonsanlegg. Kjøkkenet var for så vidt bra, men lagerrommet for suppe og sausepulver var for lite. Da jeg ville spørre om det ikke var mulig å montere ventilasjonsanlegget på kvisten som har over to meter høyde, ble jeg diktatorisk stoppet med beskjed som minnet om at dette ikke var et folkemøte, og jeg hadde ikke lov å stille spørsmål.

Jeg var invitert av Senterpartiet. Som 80-åring kan jeg risikere å bli klient.

Det hele startet med at Leka trengte omsorgsboliger. I mine øyne var det et bofelleskap med fire til seks leiligheter og felles spiserom hvor gamle kunne hjelpe hverandre og en hjemmehjelp holdt styr på det hele. Det kunne vi også få til i Gutvik. Senere er det hele snudd til boliger med heldøgns omsorg.

Leka kommune har ikke råd til flere heldøgns institusjoner. Da måtte dette inn under samme tak som sykestua. Konsulenter kom inn i bildet og de har lett etter feil med sykestua/helsesenteret i tre år, uten å lete etter løsninger. De tjener nok mer om vi bygger nytt. Nå er det kommet opp et prosjekt på 140 millioner kroner. Som på ingen måte holder.

Omsorgsboliger er sannsynligvis rimeligere for kommunen, da er det ikke begrenset til 85 prosent av pensjonen, men beboer må betale markedspris for bolig og tjenester selv om det koster mer enn pensjonen. Da må det også være attraktivt slik at noen vil benytte tilbudet.

Jeg stiller meg gjerne i køen for en attraktiv omsorgsbolig, men da må det ikke være et nordvendt rom uten utsikt. Det gjelder også om jeg havner på demensavdelingen.

Jeg tror det vil ta lang tid før en blir så dement at en ikke kan nyte solen og utsikten. Jeg har vært veldig skeptisk til hele prosjektet, men det var en liten trøst i ordførerens sluttreplikk: «Det vil ta laaang tid før spaden blir satt i jorden, og får vi det ikke til for 140 mil. blir det ikke bygget.»

Så nå kan jeg leve videre i trygg forvissning om at kommunen ikke er bankerott og at de har råd til å ha betjening på sykestua.