Jeg undres. Jeg undres på hvor psykisk helse blir av midt i pandemien.

Jeg ser mye til tiltak som skal stoppe spredningen av viruset, og det synes jeg er kjempebra. Men! Jeg undres på hvor tiltakene for å stoppe spredningen av psykisk uhelse.

Bivirkningen som kommer med alle tiltak for å stoppe spredning av viruset er ensomhet, maktesløshet i sin egen situasjon, lite aktiv bruk av brukermedvirkning i helsetjenestene, hjelp som mange er avhengige av som plutselig blir borte uten at det kommer et alternativ, og brukere og pasienter som mister sin kontakt med sine pårørende.

Jeg undres på om regjeringen og kommunen vet hvor farlig disse bivirkningen kan være? For mange av disse bivirkningene som mange mennesker allerede har i livet blir veldig forsterket i denne situasjonen. Jeg er redd at for noen så kan disse bivirkningene bli for vanskelig å håndtere alene. Jeg er redd for å miste noen til disse bivirkningene.

Igjen så blir brukere og pasienter i psykisk helsetjenestene utsatt for å få bekreftelse at somatisk helse er viktigere en psykisk helse. Igjen så oppleves brukermedvirkning som nesten fraværende. Igjen får en kjenne på at en trygg hverdag blir brått revet bort, uten et eneste trygt gjemmested, uten å vite hvor lenge en må gå uten gjemmestedet sitt.

I disse tider så vet alle hva en skal gjøre når en kjenner på symptomer på dette viruset, men hva skal en gjøre når en kjenner på symptomene på at den psykiske helsen blir alt for dårlig i disse tider?

Jeg undres hvor den konkrete planen med de konkrete alternativene blir av, både fra regjering og kommune. Jeg undres på når skal den psykiske helsen bli på lik linje som den somatiske helsen. Jeg undres på når skal hjelpen for å håndtere psykisk uhelse bli prioritert og allment kjent. Mitt ønske er å slippe og undres over hvorfor psykisk helse ikke er like viktig som resten av helsen vår.