Gå til sidens hovedinnhold

Jobber for hele Trøndelag

I et innlegg i NA har Joar Grøtting (H) et kritisk blikk på statsforvalteren og måten vi utfører jobben vår på. Jeg unngår å gå inn i politiske diskusjoner, men deler Grøttings ønske om at det skal være mulig å ha en positiv utvikling i alle deler av fylket. Jeg setter også pris på at statsforvalterens rolle diskuteres – vi tåler kritikk, og noen ganger gjør vi sikkert feil! 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Men det er altså ikke Statsforvalteren som har vedtatt byggeforbud i strandsonen eller strenge regler for ATV-kjøring på barmark. Det er det flertallet på Stortinget som har bestemt.

Vår jobb er å se til at vedtatt nasjonal politikk blir gjennomført også her i Trøndelag.

Vi har dyktige fagfolk som ikke bare bruker regelverket, men også hodet. Der reglene åpner for lokale variasjoner og tilpasninger, forsøker vi også å stikke finger’n i jorda og se at det er forskjell på storby og fjellgrend. I noen sammenhenger sier også loven at det kommunale selvstyret skal tillegges stor vekt. Heller ikke dette gjelder uinnskrenket, men vi vektlegger selvsagt dette når vi skal. Når det gjelder bygging i strandsonen er det nasjonalt gitt føringer som sier noe om hvor «strengt» det skal være å få unntak fra regelverket alt etter hvor presset strandsonen vurderes å være i ulike kommuner.

Les også

Statsforvalteren en av de største truslene mot et distrikts-Trøndelag

Når det kommer til utbyggingsønsker er det slik at jo bedre planer kommunen har lagt, jo mer forutsigbart blir det for alle parter - også innbyggere og næringsliv. Gode planer sørger for at mange ulike interesser blir kartlagt og vurdert, f.eks. støy i boligområder, utfordringer for natur og miljø, allmenhetens tilgang til det aktuelle området eller bruk av dyrkamark.

Min vurdering er at kommunene i Trøndelag i all hovedsak gjør denne viktige jobben på en god måte. Men det er ikke alltid det er slik at alle lokale ønsker klaffer med de interessene som vi, eller andre myndigheter, er satt til å ivareta.

Som regjeringens forlengede arm er vi opptatt av at Trøndelag skal være et godt sted å bo, vokse og virke for alle. Som offentlig myndighet skal vi tåle et kritisk søkelys, og vi er avhengig av dialog og tilbakemeldinger. Vi rapporterer også til sentrale myndigheter om effekten av nasjonal politikk i Trøndelag, men det er altså ikke vi som vedtar lovene.

Kommentarer til denne saken