Jeg mener det først og fremst er alvorlig og selvfølgelig spennende. Bøndene har lov til å være optimistiske med Senterpartiet som har statsråden og Arbeiderpartiet som vil vise fram sin distriktsprofil. Men det må leveres! Det har kanskje aldri vært mer avgjørende enn nå!

Økte forpriser, dieselpriser, strømpriser for de det rammer. Det er matprodusentene våre det handler om. Bøndene ber ikke om almisser, de ber om et oppgjør som gjør at de kan fortsette yrket sitt. Det er der vi er nå,- enten eller.

Så derfor, kjære regjering: Gi bøndene et oppgjør som medfører at vi fortsatt har bønder i hele landet vårt!