Svaret er nei. Et hus trenger stadig opppussing som koster årlig. Og det å leve med uføretrygd er svært utfordrende med tanke på alle kostnader. I tillegg så koster veldig mye med snekker og rørlegger hvis man trenger vedlikehold på et hus eller bolig.

Det finnes ikke offentlige ytelser for å søke på for å dekke vedlikeholdsregninger på hus eller bolig. Det lønner seg ikke å eie bolig hvis man er funksjonshemmet. Da tyr man til høye forbrukslån for å dekke opp regninger til snekker, elektriker eller rørlegger. Jeg synes ikke noe om det selv om jeg er medlem av Norges Handikapforbund Trøndelag eller i Venstre.

Jeg tok det valget selv å flytte inn i et kommunalt bofellesskap med grunnlag for at jeg orket ikke å ha vedlikeholdsansvaret hengende over seg ved å eie eget hus. Det er svært befriende å leie så lenge at man vet at jeg ikke har det vedlikeholdsansvar der. Jeg vil rose for servicen som ytes av tjenesteyterne, som arbeider der og gir fabelaktig god omsorg også.

Resultatet er at brukerne som er funksjonshemmet har ikke annet valg enn å flytte inn i kommunalt bofellesskap hvis man skal overleve på vanlig uføretrygd.