Nå nærmer høringsfristen seg i forbindelse med en eventuell ny skolestruktur. Det er gledelig å se at mange engasjerer seg i Namdalsavisa og på sosiale medier, og forhåpentligvis også på kommunens egne nettsider. Det er viktig i lokaldemokratiet at politikerne faktisk får innbyggernes syn og tanker på saken gjennom høringen, før fristen den 18. august.

For oss som hører til Bangsund Skole er det viktig at politikerne tar en beslutning på et riktig og godt gjennomarbeidet grunnlag. Det tror jeg ikke rapporten fra Norconsult er. Jeg har brukt mye tid på å lese og forstå denne rapporten, og jeg mener at den slett ikke er feilfri.

Les også

Bevar den fine 1-10 skolen vår

Det viktigste som bør påpekes høyt og tydelig er mismatchen mellom investeringskonsekvenser i rapporten og faktiske behov ved Bangsund Skole. Det budsjetteres nemlig med et nybygg til 42 millioner, nærmere beskrevet som en hall/samlingsareal. I tillegg er det budsjettert med 2 millioner i riving, og 6 millioner i ombygging. Hvorfor i all verden skal Bangsund Skole bygge hall når det er vedtatt bygging av flerbrukshall i bygda?

Det er vel ikke sånn ellers i kommunen, at skolene bygger haller som idrettslag, foreninger og andre leier av skolen? Dette må være en åpenbar feil, og om man stryker 50 millioner fra investeringskonsekvensene har man allerede spart en bra slump med penger. Faktisk over 3 millioner i året i femten år fremover. Da har vi vel allerede dekket innsparingspotensialet flytting av ungdomsskolen ville gitt, og vel så det.

Les også

Det er så lett å ta noe fra barn. Her er det snakk om skolebarn

Denne feilen handler om Bangsund skole. Kanskje er resten av rapporten feilfri? Tvilsomt. Jeg håper at de som til syvende og sist skal avgjøre hvilken skolestruktur det skal være i Namsos kommune ikke får innprentet at noe gjøres, og forhaster seg med å ta avgjørelser basert på tall som har feil og mangler. Vi som bor her fortjener ikke det.