Dette har på ingen måte endret seg etter at du var her. Vi ønsker å styrke bolysten og bosettingen på øya, og det bidrar Jøa-brua til i våre øyne.

Enstemmig kommunestyre: 24.03.22 vedtok ett enstemmig kommunestyre i Namsos en positiv innstilling til Jøa-brua. Kommunestyret understrekte viktigheten av bygging av Jøa-brua, både for å bedre kommunikasjonsforholdene internt i kommunen, men også i hele Namdalen. Brua er viktig for å stryke bosetting og sysselsetting både på Jøa og for Namsos kommune som helhet.

Bygging av Jøa-brua vil bidra positivt til målsettingen om balansert utvikling i hele Trøndelag.

Namsos kommunestyre mener at kunnskapsgrunnlaget for den økonomiske utredningen av flytebru er tilstrekkelig for videre behandling og framdrift i saken. Den tekniske delen av kunnskapsgrunnlaget viser at det er mulig å bygge flytebru. Det ble også enstemmig vedtatt at kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle ett kommunalt bidrag på ytterligere mellom 10-14 millioner kroner, i tillegg til de 4,6 millionene kommunen allerede har bevilget. Kommunestyret anså at bygging og drift av fylkesveger er fylkeskommunens ansvar. Namsos kommunestyre stiller seg positiv til ett offentlig-privat samarbeid.

Dere kan virkelig bli historiske: Du som fylkesordfører, og fylkestinget for øvrig kan faktisk bli historiske. Helt siden 70-tallet har det vært jobbet med bru til Jøa, nå er det på høy tid at vi får ønsket vårt oppfylt. Du smilte når vi sa dette til deg første gangen, men realiteten er faktisk den at akkurat du, og resten av fylkestinget kan gå inn i historiebøkene for jobben dere nå skal gjøre.

Tenk på dette: Dere gjør dagene for pendlerne letter og tidsbesparende, noe som er stressforebyggende og bra i ett folkehelseperspektiv. Dere gjør også familielivet lettere. Det blir enklere å ta del i fritidsaktiviteter i hele kommunen og man får bedre tid i hverdagen. Samt at det blir større muligheter for innbyggerne på fastlandssiden å ta del i aktiviteter og arrangementer på Jøa. Det er vel ett ønske om å bevare distriktene, er det ikke?

I oktober 2018 vedtok fylkestinget delstrategi veg. 2019 – 2030: Der visjonen var «ett tilgjengelig Trøndelag» og «evne til å kunne reise og muligheten for å slippe». I 2017 vedtok fylkestinget et verdiskapende Trøndelag. Der ble det poengtert at for at man skal lykkes er det viktig å ha tilgang på gode offentlige tjenester, attraktive bomiljø og en meningsfylt fritid.

Vi som kommende generasjon mener at Jøa-brua bidrar til nettopp dette. Vi håper virkelig du og fylkestinget lytter like godt nå, som det du gjorde på folkemøtet i 2020. Vi har holdt det vi lovet om å ikke gi oss, nå håper vi du og fylkestinget kan love oss Jøa-Brua.

Vi snakkes på Rørvik! Vi ungdommen og de unge voksne har trua på brua!