Viser til dagens leder i Namdalsavisa, der lederen ber ordføreren om å ta på seg hatten også for de som bor i ytterdistriktene.

Jeg kan berolige avisens leder om at ordføreren i Nærøysund har på seg hatten for ytterdistriktene hver dag, hele året. Dette gjelder både saker som omhandler distriktsregionen Namdalen og distriktskommunen Nærøysund.

Les også

De plagsomme folka i ytterdistriktene

Ordføreren har stor forståelse for at befolkningen på Salsbruket ikke føler at de er blitt tatt med på råd når det gjelder denne aktuelle saken. Sannheten er at jeg som ordføreren i Nærøysund og Nærøysund kommune heller ikke har blitt tatt med på råd i forbindelse med denne ruteendringen fra AtB.

Jeg lovet mitt kommunestyre sist torsdag at jeg skulle følge opp saken så raskt som mulig og hadde derfor i går, et møte med AtB sammen med kommunedirektøren. I dette møtet fikk vi en uforbeholden beklagelse fra AtB for måten de har gjennomført denne prosessen på, samt en lovnad om at dette ikke skal gjenta seg i fortsettelsen.

Vi fikk også en forsikring om at kommunen får anledning til å komme med våre innspill til AtB, før endelig ruteendring blir gjennomført. Jeg vil derfor avholde et møte på Salsbruket neste uke, sammen med administrasjonen for å sikre at vi får med innspill fra lokalbefolkningen. Dette for at rutetilbudet på best mulig måte gjenspeiler det behovet vi i Nærøysund har på strekningen Hofles-Geisnes.

Jeg ønsker derfor å opplyse lederen i Namdalsavisa at hatten er på.