NAMSOS: I april i år ble sjåføren, en mann i 20-åra, vinket til side av politiet på fylkesveg 770 i Nærøysund.

Bakgrunnen var at han hadde blitt målt til en hastighet av 75 km/t i 60-sone. Samtidig avdekket politiet at han hadde benyttet mobiltelefon under kjøring – uten at den var håndfri eller plassert i en fastmontert holder i umiddelbar nærhet av rattet.

Sjåføren ble ilagt ei bot på 9.640 kroner for de to overtredelsene. Men det har han åpenbart ikke godtatt, for senere i måneden må han møte i retten, ifølge rettspapirer.

I Trøndelag tingrett vil det bli lagt ned påstand om bot på 11.500 kroner, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

– Forholdet medfører tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på seks måneder, skriver Mette Kollstrøm, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt i forelegget.

Sjåføren er ilagt til sammen ti prikker for overtredelsene.