INDRE NAMDAL: I løpet av onsdag og torsdag gjennomførte Statens vegvesen trafikkontroller blant annet i Harran Brekkvasselv, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa.

Til sammen ble 55 tunge og 23 lette kjøretøy sjekket i kontrollen. Sju av dem fikk kjøreforbud eller ble avskiltet, og det ble gitt fire gebyrer og totalt tre anmeldelser.

– Det var en del ting som ble avdekket, men sånn er det. Det er mange som er kontrollert, så vi ligger nok på snittet i forhold til mangler, sier kontrolleder Steinar Vist.

I Harran ble en lastebil stoppet med rundt 3.000 kilo i overlast, noe som førte til at foretaket fikk ei bot på 11.000 kroner.

En utenlandsk fører som kjørte gjennom Snåsa sentrum måtte losse av lasten han hadde på vogntoget og kjøre videre tom. Dette på grunn av at kjøretøyet var 24 meter langt, noe som er lenger enn tillatt på denne vegen.

– Sjåføren kjørte på en veg hvor det ikke er tillatt å kjøre med vogntog som er så lang, og dette førte også til at han ble anmeldt.

I tillegg ble også to sjåfører anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Dette var alle overtredelsene som ble avdekket under kontrollen:

 • To førere fikk bruksforbud inntil lasten var sikret bedre
 • Vogntog fikk bruksforbud på grunn av manglende transportløyve
 • Vogntog fikk bruksforbud på grunn av manglende merking av spesialtransport
 • To vogntog fikk bruksforbud da det rant fiskeslo av lasten
 • En fører fikk bruksforbud på grunn av defekt konteinerlås
 • En fører fikk bruksforbud på grunn av manglende baklys på tilhenger
 • Ett kjøretøy var begjært avregistrert, men fører ordnet opp dette på stedet
 • To utenlandske førere blir anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene
 • Seks førere fikk advarsel for kjøre- og hviletid
 • Det ble skrevet ut to dokumentgebyr, og ett dekkgebyr
 • Flere tekniske mangellapper på lys, bremser, dekk, frontrute, sporvidde, konteinerlås
 • Ett foretak må betale kr 11.000 i overlastgebyr på grunn av overlastet lastebil med omtrent 3.000 kg