Kleppen idrettspark bør fortsatt være kommunalt eid

MENER: I dette leserinnlegget skriver Torgeir Strøm at han mener Kleppen idrettspark fortsatt bør være kommunalt eid.

MENER: I dette leserinnlegget skriver Torgeir Strøm at han mener Kleppen idrettspark fortsatt bør være kommunalt eid.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.NAMSOS: Kleppen idrettspark bør, som hovedidrettsanlegg i kommunen, fortsatt være et kommunalt eid anlegg. Dette er de viktigste argumentene for dette:

  • Det er svært mange idrettsanlegg og dette krever profesjonelt vedlikehold og oppsyn
  • Det involverer mange idrettslag og skoler, inklusive idrettslinja på Olav Duun videregående skole
  • Den uorganiserte idretten sikres best ved kommunalt eierskap
  • Kunstgressbanene i Kleppen er dårlig tilrettelagt for å hindre spredning av mikroplast, og trenger profesjonelt vedlikehold
  • Et kommunalt eid hovedanlegg er viktig for å tilrettelegge for likeverdig behandling av lag og foreninger

Argumentet om at kunstgressbanene i Kleppen bør selges til en lagssammenslutning for å sikre likeverdig behandling av lag og foreninger er svært diskutabelt. De andre kunstgressbanene i kommunen eies av ett idrettslag på hvert sted. I Kleppen snakker vi om flere idrettslag. I tillegg er både Høknes skole og Olav Duun videregående skole brukere av anleggene. Har alle lag som ønsker å bruke kunstgressbanene i Kleppen råd til å være med i et økonomisk spleiselag for å kjøpe banene?

Grong Sparebank-banen ble nettopp kjøpt av kommunen med argumenter om likebehandling. Nå skal den selges igjen med samme argumentasjon? Er det rettferdig behandling av lag og foreninger at noen uteanlegg blir private, mens f.eks. friidrettsbanen/gressbanen fortsatt skal være kommunalt eid? Kanskje er den beste garantien for likebehandling at kommunen nettopp eier alle idrettsanleggene i Kleppen, slik at alle lag og foreninger har mulighet for å få leie banene til overkommelig pris.

Det kan høres fint og enkelt ut at flest mulige idrettsanlegg skal eies av idrettslagene i kommunen. Hvis hovedmålet er å sikre allmenhetens rettigheter til å benytte idrettsanleggene, vil vi nok fortsatt ende opp med mange forskjellige eierløsninger. Noen steder vil det være naturlig at ett idrettslag eier og har ansvaret for all aktivitet sjøl. Mange steder vil det være et samarbeid mellom idrettslag og skole. Og i Kleppen bør det, spesielt på grunn av mangfold av aktiviteter og idrettslag, fortsatt være et heleid kommunalt anlegg.

I saksframlegget til kommunestyremøtet som skal være 29. oktober står følgende (s.6): «Til tross for at en slik bane (kunstgress) er en stor investering for et frivillig lag, innebærer drift og forvaltning mindre behov for spesialisert utstyr og/eller kompetanse sammenlignet med andre anlegg, som f.eks. idretts- og svømmehaller.» Min påstand er at nettopp kunstgressbaner trenger spesialutstyr og profesjonelt vedlikehold. Og spesielt i Kleppen. Idrettsbanene er bygd som terrasser og det er vanskelig å holde gummigranulatet samlet på, og nært, hver enkelt bane. Gummigranulat fra fotballbaner og lekeplasser er en av de verste forurensingskildene til mikroplast i naturen og havet. Det trengs nettopp spesialutstyr og profesjonelt vedlikehold på kunstgressbanene i Kleppen.

Flertallet i Namsos idrettsråd støtter forslaget om at kommunen skal prøve å selge kunstgressbanene i Kleppen. Jeg utgjør mindretallet, men jeg ønsker å uttrykke min stemme i saken. Jeg er også leder i Jøa i.l og føler ikke at fortsatt kommunalt eierskap til hovedidrettsanlegget i Kleppen skulle bidrar til mangel på likeverdighet mellom idrettslag. Likeverdig behandling av idrettslag i Namsos kommune må sikres på andre arenaer enn naturlige forskjeller i eierstruktur.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken