DumDum Boys sin legendariske åpningsstrofe på låta «Lunch i det grønne» er kanskje mer aktuell enn noen gang. Ikke at vannet nødvendigvis har blitt mer møkkete, men fordi manglende bærekraft i bruken av jordas ressurser og store klimaendringer, truer framtida.

Og hvis vi i framtida skal kunne nyte lunsj i det grønne, så står Norge og verden overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2050. Torsdag 29. juli hadde vi allerede overtrukket kontoen for fornybare ressurser for 2021. I dag trengs det 1,7 jordkloder for å produsere alt verden forbruker på ett år. I den sammenhengen er ikke vi en ubetydelig liten lokalbank. Det er heller ikke kiosken på hjørnet eller lokalbutikken i den store sammenhengen. Det er nå vi må slutte med pratet og starte arbeidet med å konkretisere hvordan vi skal løse de oppgavene som venter.

I omstillinga spiller finansnæringa en viktig rolle gjennom å bestemme hvem som får finansiering og til hvilken kostnad, samt hvilke produkter og tjenester som skal tilbys i markedet. Det betyr ikke at finansnæringene skal være en bøddel ovenfor alle som skal søke finansiering eller utvikling. Men vi skal være en katalysator og gode rådgivere i den omstillinga som kommer.

For endringene, kravene og tilpassingene kommer. Enten vi vil det eller ikke. Derfor mener vi at finansnæringene skal og må gå foran for å være gode rådgivere slik at privatpersoner og bedrifter ikke havner bakpå når omstillinga plutselig står der og banker på døra. Ved å være i forkant kan vi skape gode diskusjoner på utviklingsmuligheter der man kanskje ikke ser det i dag.

Myndighetene ser også at finansnæringa vil være et viktig virkemiddel i arbeidet med å skape en bærekraftig utvikling i hele næringslivet, først og fremst gjennom sin allokering av kapital, men også som kompetansebyggere for samfunnet rundt seg. Derfor reises det tydelige forventninger til oss bankene.

Men bærekraft er så mye mer enn klima og møkkete vann. Utover miljøaspektet (Enviroment) handler bærekraftig utvikling om to dimensjoner: hvordan bedrifta påvirker samfunnet rundt seg ellers (Social), og hvordan bedrifta styres og driver i forhold til lover, regler og forventninger for øvrig (Governance). Derfor vil man ofte se at bærekraft benevnes som ESG.

I årene framover kan du forvente at det vil komme flere grønne produkter og insentiver fra bankene. Det vil over tid bli lavere priser på kapital til de gode prosjektene, dyrere kapital til de dårlige, og ingen kapitaltilførsel til de dårligste. Vurderingene om gode eller dårlige prosjekter vil ikke bare vurderes etter miljødimensjonen, men også i forhold hvordan bedrifta påvirker samfunnet rundt seg for øvrig, og om man styrer og driver businessen innenfor de lover og krav som naturlig settes til den virksomheten som bedrives. Hvordan man skal utføre dette i praksis er noe som bransjen jobber mye med. Bedrifter som er tidlig på ballen og vil være med på å utvikle gode løsninger vil bli en av toppscorerne i sluttspillet.

Klimaendringer er en samfunnsutfordring og en trussel for finansiell stabilitet. Derfor er klimaendringer og den risikoen disse representerer en viktig sak for oss i bank. Men på samme måte som når Prepple vrenger sjela si ut til sitt publikum, skjønner vi at de fleste blir litt svett av alt dette pratet om bærekraft. For det har vært mye prat. Men nå er det på tide å komme til poenget. Vi arbeider allerede tett med flere av kundene våre rundt temaet bærekraft, og vi gjør hverandre bedre og bedre for hver dag. Og de som tror at lokale bedrifter ikke bryr seg om bærekraft, tar feil. Vi opplever en utrolig stor respons når vi tar opp temaet i kundemøter, her er det mange som ser muligheter samt behovet for omstilling.

Og jeg kan til slutt love at vi er topp motiverte for å være en pådriver og tilrettelegger for forutsigbar omstilling. For som DumDum Boys sier i en av sine andre store hits: «Hold deg våken, nå skjerpes greiene».