Styret i Nord universitet hadde ikke tid til å vente til at eventuelt prosjektet Campus Namdal skulle komme i gang. Rent umiddelbart en skuffelse for noen, men det overskygger det faktum at universitetsledelsen ønsker å satse og legge forholdene bedre til rette for ansatte og studentene i byen.

De har planer om å bruke 30 millioner kroner på å oppgradere bygningsmassen i Namsos. Målet er et mer moderne og tidsriktig universitetsbygg med større fleksibilitet. Det innebærer at det ikke bare universitetsområdet får et løft, men hele byen.

Oppgraderinga av lokalene vil bli kjærkomment og framfor alt vitner det om at Nord Universitet vil ha Namsos under sine vinger i lang tid. «Vi bygger fordi vi skal være her» slo rektor Hanne Solheim Hansen fast under sitt besøk i Namsos.

Byggeprosjektet skal styrebehandles mot slutten av året og forhåpentligvis blir det byggestart til våren. En annen oppside, er at det åpnes for å se på mulighetene for å opprette nye studieretninger. Namdal regionråd spilte inn forslaget om utdannelse innen barnevernspedagogikk. Et godt, nødvendig og konstruktivt forslag. Det er viktig at næringslivet i Namdalen blir en aktiv medspiller og etterspør utdanningstilbud, som er rettet mot deres aktivitet.

Som vertskommune ligger det i kortene at Namsos blir utfordret til å dele på en del av byggekostnadene. Uten å foregripe den kommunale saksgangen, er det vel anvendt bruk av fellesskapets midler. En investering i framtida.

En skal ikke mange år tilbake før en med gru kan minnes forslaget til ny utdanningsstrukturer for universitet. Følgende av den ville ha vært katastrofalt for Namsos. Prosessen ble stoppet – et folkehav av 7.000 mennesker på Festplassen i protest, gjorde et sterkt inntrykk på mange.

Samtidig er det gledelig at Nord Universitet satser på de øvrige studiestedene i Trøndelag. Det vil forhåpentligvis trekke mange studenter ut fra faglige kriterier og ut fra tidsriktige fasiliteter til universitets vide nedslagsområde.