Når bussruter blir lagt ned, eller forandret, så reisetida blir urimelig lang, blir det umulig å reise kollektivt, noe som vi blir oppfordret til å gjøre.

Reiser en del mellom Høylandet og Namsos. Det har blitt et mareritt. Det tar 2 timer og 10 minutter fra Namsos til Høylandet og 3 timer og 10 minutter fra Høylandet til Namsos. Må også bytte busselskap, så turen har blitt dobbelt så dyr.

Er det det som er satsing på kollektivtransport?