Det er forsikringsselskapet Gjensidige som har beregnet hvor mye ulykker og uhell i trafikken kostet forsikringsselskapene i første kvartal, basert på egne skademeldinger. Gjensidige forsikrer omtrent hvert fjerde kjøretøy i Norge. I årets første kvartal var det nesten 10 prosent flere skader enn i samme periode i fjor.

– Dermed er skadenivået tilbake på omtrent samme nivå som i 2019, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i ei pressemelding. Skadetallene om vinteren varierer mye med vær og temperatur, men det er nok en klar korona-effekt i disse tallene.

– I fjor var det mindre trafikk på grunn av pandemien, mens vi har en mer normal trafikkmengde i år, sier Rysstad.

Det er heller ikke noe som tyder på at tryggere biler fører til færre bilkrasj.

– Selv om bilene blir stadig sikrere, er det minst like mange uhell som før, men heldigvis går det ofte bedre når ulykka først skjer, sier Rysstad. Men det er dessverre fortsatt alt for mange ulykker med hardt skadde og drepte.