Uten det så har vi ingen bolyst. Ingen bolyst resulterer i lite arbeidskraft og lite økende innbyggertall. Det at ordføreren Amund Hellesø (Ap) svarer med at vi ikke kan ha samme tilbud i bygd som i sentrum er kanskje innafor, men poenget her er at vi faktisk har mulighet for å gi det samme tilbudet.

For Foldereid har faktisk basseng. Og det er ikke bare bassenget som er utfordringen her. Det er også måten bygdafolket har blitt behandlet. I samfunnsplanen viser det til at det skal foregå samhandling i kommunen, men her har makten i kommunen overkjørt og neglisjert bygdesamfunnet. De har gått bort ifra å skape en god dialog og en felles forståelse.

Foldereid stiller opp med eksemplarisk dugnadsånd og engasjement. Fortjener ikke de en felles møteplass som gjør opp for alt arbeid de legger ned for å holde liv i bygda? Ordføreren burde sette pris på at folk velger å ta i bruk bo arealet som kommunen har. Kanskje for ordføreren er basseng kun et basseng, men så enkelt er det ikke. Et basseng fremme aktivitets lyst og god sosial kontakt.

Bassenget på Foldereid er en møteplass som også fremmer god psykisk helse. Det er en plass der en ikke trenger å kjøre i 30 minutt for å oppleve hygge med andre mennesker. Og etter pandemien så trenger vi alle et sosialt påfyll. Jeg undrer meg over at igjen så kommer penger foran mennesker. Mulig ordføreren ser på det som et pengesluk. Jeg ser på det som forbyggende arbeid på å hindre utflytting og ensomhet.

Bak pengene er det snakk om barn som har rett på å lære svømming og barn som kan oppleve at bygda er verdt å flytte tilbake til. Det er et stort håp at kommunen velger mennesker og bygd foran penger.