Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen har 60.000 kvadratmeter bygg det ikke er bruk for

Namsos kommune eier eller leier i dag nesten 153.000 kvadratmeter bygg, mens det reelle behovet drøyt 90.000 kvadratmeter. Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet med 11 millioner kroner hvert år.

For abonnenter