Dette er en av de mest sentrale transportårene i Namdalen. Som pendlerrute er det kanskje den viktigste veien for å binde sammen Namsos kommune med Nærøysund kommune i ett felles arbeidsmarked. Den er en stor turistvei som bidrar til å gjøre både Namsos og Nærøysund til attraktive områder for turister fra inn- og utland. I tillegg går mye av den daglige næringstrafikken med blant annet entreprenører, håndverkere og godstransport mellom kommunene her.

Den kobler også sammen området når det gjelder idretts- og kulturarrangementer og er populær når man skal på lørdagshandel eller søndagstur i den ene eller andre retningen. Det har også vært eneste transportmulighet mellom Sør- og Nord-Norge under flommer i februar 2005 og februar 2015 og er dermed også viktig som alternativ til Fv770. Sambandet er også helt vesentlig for at det skal være liv-laga i den nordre delen av Namsos kommune. Listen er lang.

Derfor er også reaksjonene så kraftige når et slikt kuttforslag kommer. Vi forstår situasjonen AtB og Trøndelag fylkeskommune står oppe i når det gjelder behovet for å redusere kostnader. Situasjonen er for tiden krevende både internasjonalt, nasjonalt og i fylker og kommuner. Vi må være forberedt på at det blir stramme tider i lang tid fremover. Da er det samtidig viktig at man finner løsninger på dette som gjør at alle innbyggere i Trøndelag er motivert og ønsker å bidra til at vi «står av stormen».

Vi opplever vel da at å kommunisere ut innsparingstiltak som «alle» opplever brukt som et pressmiddel for å synligjøre situasjonen, samtidig som «alle» også ser at dette aldri vil bli gjennomført siden forslaget er urealistisk, blir meget uheldig. Det skaper ikke bare stor usikkerhet og frustrasjon i en region hvor man hele tiden må kjempe for å beholde de fylkeskommunale og statlige tjenestene man har i dag. Det bidrar også til å bryte ned tilliten til såvel AtB som (fylkestings-) politikere.

For når det skapes usikkerhet rundt en av de mest sentrale hovedveiene i regionen – hva blir da det neste? Kommunikasjon om kommunikasjon er også en kunst. Som AtB burde mestre bedre enn dette.