NAMSOS: En undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige viser at utenlandsreiser og kafe- og restaurantbesøk som er blant tingene vi gleder oss mest til å gjøre etter pandemien.

Likt for alle aldre

Trangen til å reise ut av landet gjelder temmelig likt på tvers av kjønn og aldersgrupper. Omtrent 50 prosent svarer at de gleder seg til ferie i utlandet.

Nær 40 prosent gleder seg til å gå på kafe og restaurant, men variasjonen mellom ulike grupper er langt større på dette området. Det er klart flere kvinner enn menn som gleder seg til å spise og drikke ute.

Litt overraskende er det kanskje også at andelen er størst blant dem mellom 40 og 60, og lavest blant dem under 30.

Gjensynsglede

Når det gjelder muligheten til å være sammen med familie er det stor variasjon mellom aldersgruppene. Bare 24 prosent av dem under 30 gleder seg til å bruke mer tid til familie, mens 60 prosent av dem over 60 gjør det samme. For den eldste aldersgruppa er muligheten til å være sammen med familie det som flest gleder seg til.

– Resultatet speiler antakelig at sosial distansering har gitt veldig ulike utslag for ulike aldersgrupper. Mange unge har antakelig fått mer enn nok tid sammen med nær familie det siste året, mens mange eldre har vært isolert fra barn og barnebarn, sier Marie Brudevold, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Omtrent 40 prosent gleder seg til å være sammen med venner, uten vesentlige forskjeller mellom ulike grupper. Også klemming savnes nokså likt på tvers av aldersgruppene, men det er klart flere kvinner enn menn som gleder seg til å klemme igjen.

Her er hele lista over det vi gleder oss mest til:

Dra på ferie til utlandet

51 %

Være sammen med familie

42 %

Være sammen med venner

41 %

Gå ut på kafe, restaurant eller liknende med venner

38 %

Gi og få en klem

35 %

Slippe munnbind

25 %

Dra på konserter og festivaler

22 %

Ikke lenger bry seg om å holde avstand på en eller to meter

20 %

Dra på trening/trene sammen med andre

13 %

Være sammen med laget mitt

3 %

Være mindre nøye med håndvask

3 %

Ingen av disse

2 %