For i det første halvåret i fjor mistet 46 personer livet i trafikken i Norge. I år har tallet falt ned til 29, noe som er en positiv utvikling.

– Det er en svært gledelig nedgang i antall trafikkdrepte i årets seks første måneder. Men hver eneste trafikkdrepte er likevel en for mye, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Nedgang over flere år

Det nevnes flere årsaker til at man nå ser en kraftig nedgang i antallet dødsulykker.

– Den positive tendensen vi ser i antall drepte i år er en videreføring av nedgangen som vi har sett gjennom mange år. Det er en utvikling vi setter pris på, og som skyldes en rekke faktorer: Bedre veger, tryggere biler, bedre kjøreopplæring, flere som overholder fartsgrensa, og mye mer, sier Ranes.

Selv om det er en nedgang i antall drepte, har det vært en økning i antall hardt skadde.

– Dette minner oss på at arbeidet med å redusere antall alvorlige ulykker i trafikken på langt nær er ferdig, sier Ranes.

Tre mistet livet i Trøndelag

Det er i Viken fylke det har vært flest omkomne i første halvår, med 6 drepte. Tre personer har mistet livet på trønderske veger.

Her er oversikten over alle fylkene:

 • Viken: 6
 • Innlandet: 5
 • Troms og Finnmark: 5
 • Vestfold og Telemark: 4
 • Vestland: 3
 • Trøndelag: 3
 • Rogaland: 1
 • Møre og Romsdal: 1
 • Agder: 1
 • Oslo: 0
 • Nordland: 0

I år er det 20 år siden Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken ble behandlet i Stortinget. Visjonen innebærer at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.

– Nullvisjonen ligger til grunn for alt Statens vegvesen gjør, og vi ser at det gir resultater. Vi vil fortsette arbeidet med å jobbe mot de ambisiøse målene i Nasjonal transportplan og som følger av nullvisjonen, sier Guro Ranes.