Kraftige vindkast og jordskredfare

Det blåser fremdeles godt, og store nedbørsmengder gir nå fare for jordskred.