Gå til sidens hovedinnhold

Krisen i barnevernet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Barnevernet i Midtre Namdal er i dyp krise. Over 100 barn, blant de mest sårbare vi har, står uten kontaktperson. Det er en dobling siden før jul.

– Situasjonen er svært alvorlig, med en rekke alvorlige saker som blir liggende, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene i Statsforvalteren til NA.

Les også

Krise i barnevernet i Midtre Namdal: Hele ledelsen er sykmeldt og over hundre venter på hjelp

Stene konkluderer med at situasjonen ikke er til å leve med. Det er vi enig i. Problemet er at krisen i barnevernet er blitt en vond spiral det er vanskelig å komme ut av. Flere saker som blir liggende fører bare til enda mer arbeidspress på de allerede overbelastede ansatte. For de som jobber i barnevernet, kanskje en av de viktigste tjenestene vi har, er det fortvilende å oppleve at de ikke klarer å dekke behovet. Når presset blir for stort, fører det bare til enda flere sykmeldinger. I januar skrev NA at nesten en av tre barnevernsansatte var sykmeldt.

Les også

På starten av året opplevde barnevernet tredoblet antall bekymringsmeldinger: Nå er en tredel av de ansatte sykemeldt

Dette kommer på toppen av et pandemi-år der vi vet at svært mange sårbare barn ikke er blitt fanget opp av systemet. Nå når ting kommer til overflaten igjen, er ikke barnevernet rustet til å ta i mot alle de nye bekymringsmeldingene.

Det er ikke første gang barnevernet i Midtre Namdal er i krise. For noen år siden ble det gjennomført en omfattende opprydding etter at det ble avdekket ulovlige fristbrudd i mange saker. Men nå er hele ledelsen i barnevernstjenesten i Midtre Namdal sykmeldte, og barnevernet er avhengig av kritisk bistand fra Statsforvalteren og andre i kommunen for å komme på fote igjen.

For de ansatte i barnevernet er dette enda mer krevende fordi de er vant til å måtte tåle både kjeft og trusler for jobben de er satt til å gjøre. Det å skulle bistå sårbare barn og familier er noe av det vanskeligste og mest følelsesladde en kan gjøre. Mange familier setter pris på den hjelpen, og for mange barn har den vært helt avgjørende. Men de tilfellene der foreldre protesterer mot barnevernet og myndighetenes inngripen, får ofte mest oppmerksomhet.

Her har også vi i mediene et ansvar. Vår oppgave er nettopp å beskytte enkeltmennesker mot maktovergrep fra myndighetene. Det gjør at det noen ganger har vært nødvendig å gå inn i barnevernsaker. Likevel er det noe vi er svært restriktive med, fordi det nesten uansett vil ramme barna, på kort eller lang sikt. Barnevernet har også små muligheter til å uttale seg og belyse saken fra sin side.

Barnevernet kan gjøre feil, men nå handler det om å støtte opp om og gi de nødvendige ressursene til en tjeneste som gjør en av samfunnets viktigste oppgaver - det å beskytte og ivareta rettighetene til våre egne barn.

Kommentarer til denne saken