NORD-STATLAND: Det var rett før jul at daglig leder, Oddbjørn Kristensen, fikk den fryktede beskjeden fra Fosen Transport AS – som Kristensen Transport AS er en underleverandør av for frakt på strekninga Trondheim til Bodø: Fra september 2021 vil alt gods fra Coop gå fra Trondheim til Bodø med jernbane.

Kristensen sier til NA at beskjeden ikke kom fullstendig overraskende.

– Coop har jo i lengre tid snakket om at de vurderte å kjøre hengerne med gods på tog til Bodø. Det er nesten et år siden de gikk ut med forespørsel om å gi pris på at godset delvis skulle kjøres på tog og delvis på veg. Vi var forespeilet en avgjørelse i juni, men det fikk vi ikke. Beskjeden kom ikke før helt innpå jula, og da fikk vi vite at alt gods skulle over på jernbane. Det er vel miljøaspektet som ble avgjørende, mener Kristensen.

950 turer i året

Kristensen Transport AS har hatt kjøring for Coop fra Trondheim til Bodø i 13,5 år. Bedriftens sjåfører har fraktet Coop-varer nordover 16-18 turer i uka.

Kristensen Transport AS

  • Etablert i 1928 som et familieeid selskap på Nord-Statland.
  • Startet virksomheten med transport av grus og henting av melk fra lokale bønder.
  • Har i dag 65 ansatte som kjører gods fra Oslo i sør til Tromsø i nord.
  • Årsresultat 2018: Minus 3.886.000 kroner
  • Årsresultat 2019: Minus 2.301.000 kroner
  • Ligger an til å få et overskudd på halvannen million kroner på regnskapet for 2020.

– Vi har kjørt 950 turer mellom Trondheim og Bodø hvert år, og fraktet 47.000 kubikk gods. Det er ganske mye, påpeker Kristensen som understreker at de ikke har mistet all kjøring for Coop Norge.

– Nei, vi kjører fremdeles gods for Coop i Nord-Trøndelag, omtrent like mye varer som vi kjørte fra Trondheim til Bodø. Det får vi nok holde på med en god stund til. Det går jo ikke tog til Namsos, Ytre Namdal og Brønnøysund, og så langt er det ikke aktuelt å få godset over på båt, sier han.

Håper på nye oppdrag

Kristensen Transport AS er som nevnt underleverandør for Fosen Transport AS, som har kontrakten på kjøring for Coop mellom Trondheim og Bodø. I tillegg til namsosfirmaet, er det to transportører til som kjører Coop-varer for Fosen Transport til Bodø, men det er Kristensen Transport som har majoriteten av transportoppdragene.

– Kristensen Transport har kjørt for oss siden 2007, og kjører cirka 15 av totalt 25 lass til Bodø for oss i løpet av ei uke, opplyser daglig leder Hans Kristian Nordset i Fosen Transport AS.

– Hvilke konsekvenser får det for dere at Coop Norge legger godset over på jernbane?

– Vi mister cirka 15 prosent av oppdragsmengden vår, og må finne nye oppdrag til våre transportører. Vi har til hensikt å se etter oppdrag som kan sysselsette sjåførene til Kristensen Transport AS og andre underleverandører, svarer Nordset som anslår at det er snakk om minus sju til åtte årsverk som blir direkte berørt av at godset til Bodø skal over på toget.

25 prosent

Oddbjørn Kristensen hevder at med tapet av Coop-kontrakten faller en firedel av inntektsgrunnlaget til bedriften bort.

– Vi omsetter for rundt 100 millioner kroner i året, så at en kontrakt til en verdi av 25 millioner kroner går fløyten, er ikke uvesentlig for oss, sier han til NA.

– Og hva blir konsekvensen?

– Jeg frykter at vi må redusere i staben. Det kan nok bli noen overflødige, frykter han, men presiserer at de ikke har gitt opp håpet om å berge arbeidsplasser.

Nye kontrakter?

– Vi er i gang med å se på alternativ kjøring og skaffe oss nye kontrakter. Det har vi begynt å jobbe med nå, og vi vet ikke hvor vi ender, sier Kristensen som er i ferd med å gjøre opp året 2020 med halvannen million kroner i pluss.

Og det er bra, for både i 2018 og 2019 hadde bedriften røde tall.

– Ja, vi har tapt mellom fire og fem millioner kroner i 2018 og 2019. Det skyldes at vi har hatt kjøring vi rett og slett har tapt penger på. Nå har vi ryddet, sagt opp en del avtaler for å kvitte oss med det vi ikke tjener penger på – og nå har vi fått skuta på rett kjøl igjen, uttrykker han, fornøyd med at Kristensen Transport AS går med overskudd inneværende år.

– Men det var trist å få beskjeden om at vi mister kjøringa for Coop Norge til Bodø. Vi ville heller ha fornyet den kontakten, sier Oddbjørn Kristensen.