(NT24)

LEKA: Det hele startet med fem høns for to år siden. I dag er småbruket på Vest-Engan et hjem til en variert besetning av høns, ender, påfugl, kalkuner, papegøyer, emuer, slanger og andre skapninger som under normale omstendigheter ikke finnes blant de karakteristiske fjellformasjonene på yttersida av Leka.

Dyreriket på sagaøya er en konsekvens av at Johnsen Skogøy brøt opp fra en hektisk hverdag i Steinkjer i 2019. Balansen og livskvaliteten fant de lengst nord på Trøndelagskysten.

I sommer ble gården åpnet for tilreisende på jakt etter opplevelser – riktignok uten et tungt markedsføringsbudsjett.

– Vi har brukt sommeren til å teste ut konseptet med en opplevelsespark på Leka. Det gikk over all forventning, til tross for at vi ikke har brukt ei krone på annonsering. I løpet av sommeren har vi hatt mer enn 1.000 gjester innom, kun basert på at folk har snakka sammen. Vi hadde mange familier som kom reisende ens ærend for å se på dyrene våre, forteller Jan-Erik Johnsen Skogsøy.

Etablerer opplevelsesselskap

Sammen med kona Ilse-Iren Johnsen Skogsøy har han nå etablert selskapet Leka Opplevelsespark AS. Selskapet, som er stiftet med 150.000 kroner i aksjekapital, danner grunnlaget for ei målretta satsing på opplevelsesturisme på Leka.

– Nå starter vi en prosess der vi skal hente inn finansiering for å utvikle konseptet videre, bekrefter Jan-Erik Johnsen Skogsøy.

Planen er å hente inn flere eksotiske arter til opplevelsesparken.

– Vi har en plan om et eget reptilbygg, hvor vi kan ha flere slanger, krypdyr, insekt og taranteller. Dessuten kommer vi til å ha mer fokus på tropefugler, avslører Ilse-Iren Johnsen Skogsøy.

Hun skal stå for den daglige drifta. Jan-Erik, som jobber i den lokale oppdrettsindustrien, fungerer som styreleder og særdeles nevenyttig altmuligmann i friperiodene.

Paret har en lang tidshorisont i oppbygginga av reiselivsbedriften. Gjennom den nyetablerte bedriften søker de nå finansiering, blant annet via kommunens næringsfond. Målet er å bruke neste år på å meisle ut et kommersielt bærekraftig konsept.

– Vi har også planer om å skape opplevelser basert på den spennende vikingehistoren og sagaen om kong Herlaug. I fase nummer to har vi et mål om å sette opp langhus og smie på gården, forteller Jan-Erik.

Søker samarbeid

Leka har allerede en betydelig turisttrafikk. Øyas unike og særegne geologi sørger sammen med en rik sagahistorie, velpleide kulturlandskap og gode fiskemuligheter for å tiltrekke seg et betydelig antall tilreisende fra inn- og utland. Gründerparet på Vest-Engan legger ikke skjul på at de ønsker å skape et supplement til reiselivet i kommunen.

Stikkordet er opplevelser.

– Til sommeren planlegger vi også en skikkelig sommerfest. Målet er å arrangere en regatta fra Rørvik til Leka, etterfulgt av et idrettsarrangement og fest på kvelden. Dagen etterpå ser vi for oss et marked med kortreiste produkter, forteller Ilse-Iren.

– Dette skal vi ikke gjøre alene. Vi ønsker å samarbeide med de lokale reiselivsaktørene for å skape et helhetlig og godt tilbud, supplerer Jan-Erik.

– Hvordan reagerer folk i nærmiljøet på det dere driver med?

– Vel, noen mener at vi er «steiktoillat», men vi har absolutt trua. Her på Leka ser vi potensialet til å skape et nytt og litt utypisk tilbud, særlig retta mot barnefamilier, sier Ilse-Iren.

Ut over erfaringene fra småbruket på Leka, har paret beskjedent med fartstid fra reiselivsbransjen.

– Vi er muligens litt «grønne», men vi er veldig glade i å skape noe. Teståret har gitt oss svar på at et slikt opplevelsessenter kan bli en bra ting, både som en bedrift og for det samlede tilbudet på Leka. Pandemien har lært oss at folk er sugne på opplevelser, og folk er dessuten mye mer bevisst på å oppsøke kortreiste opplevelser, avslutter Jan-Erik.