Fylkesleder i KS Trøndelag, Ole Herman Sveian og regiondirektør i KS, Anniken Kjær Haraldsen svarte nylig Utdanningsforbundet på vårt innlegg «KS må se helheten i velferd og utdanning». Vi utfordret KS på deres ansvar for å sørge for nok lærere og styrke hjelpetjenestene, slik at barn og unge får tidlig og rask hjelp for sine vansker og utfordringer

I sitt svar avslører KS noen holdninger til lærerkompetansen som vekker uro.

KS skriver at god lærerutdanning er svært viktig, men at det ikke er den eneste veien til å bli en kompetent og god lærer. Til det vil vi svare at – jo, det er faktisk det. Akkurat som sykepleierutdanningen er veien til å bli sykepleier, eller psykologstudiet er veien til å bli psykolog. KS er opptatt av at det skal være fleksibilitet for kommunen i spørsmålet om hvem de vil ansatte som lærer. Med bakgrunn i dette må Utdanningsforbundet spørre; mener dere at det samme prinsippet, altså at arbeidsgiver skal bestemme hva som er en lærer, også bør gjelde for sykepleiere, leger eller psykologer? Hvorfor hører vi aldri KS si: «Vi mener det må finnes flere veier til å bli psykolog enn en psykologutdanning»?

KS mener det må være åpent for annen type faglig og pedagogisk kompetanse i skolen, og at skolen blir bedre av at lærere har en variert utdanningsbakgrunn. KS hevder at Utdanningsforbundet vil at alle som underviser skal ha den samme tradisjonelle lærerutdanningen. Det er neimen ikke godt å vite hva KS mener med det. Hva mener KS med «den tradisjonelle norske lærerutdanningen»?

Vi kan opplyse KS om at det finnes åtte ulike lærerutdanninger, og at det i 2018 ble vedtatt nye nasjonale retningslinjer for alle åtte lærerutdanningene. De er rettet inn mot ulike fag, trinn og skoleslag. Det arbeides kontinuerlig på nasjonalt nivå med å utvikle disse ulike utdanningene i tråd med en rammeplan. Utdanningene er jevnlig gjenstand for faglig evaluering – vi har for eksempel nettopp hatt en gjennomgang av de nye grunnskolelærerutdanningene, gjort av en internasjonal forskergruppe.

KS frontkolliderer her med de politiske ambisjonene i Hurdalsplattformen. Det skorter ikke på politiske ambisjoner for læreres utdanning og profesjonsutøvelse: Det viktigste for barn og unges læring, mestring og trivsel er at de møter kvalifiserte lærere som har tid til å se den enkelte elev, står det i Hurdalsplattformen. Men KS har åpenbart atskillig lavere ambisjoner.

Deres holdning om at den enkelte kommune skal kunne bestemme hva som er godkjent lærerutdanning harmonerer heller ikke med Hurdalsplattformens mål om å styrke prinsippene om fellesskolen.

KS mener at den komplekse og sammensatte lærerkompetansen kan erstattes av personer som bare har deler av kompetansen. KS signaliserer til norske kommuner, altså til skole-eiere, at det ikke er viktig at lærere har godkjent lærerutdanning.

Det er skremmende holdninger fra KS og bør bekymre flere enn oss.