Bakgrunnen er Storberget-utvalgets rapport om finansiering av private barnehager, der flertallet har utarbeidet en finansieringsmodell som fjerner den lovfestede retten til økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager.

I et innlegg i Namdalsavisa (5. juli) bruker KS-leder Bjørn Arild Gram fagre ord på å beskrive det han mener er fordeler med modellen. Men han underkommuniserer realitetene, nemlig at forslaget ikke inneholder noen mekanismer som sikrer likebehandling av barn og barnehager.

Modellen vil tvert imot gi kommunene rett til å forskjellsbehandle, gjennom å bestemme hvilke private barnehager som skal få tilskudd, hvor lenge de skal få tilskudd og hvilket nivå tilskuddene skal ligge på.

Modellen gir også kommunene rett til å styre barn fra de barnehagene som foreldrene velger, og over til de barnehagene som kommunen mener de burde ha valgt. Flertallets forslag til finansieringsordning gir ikke bedre barnehager. Og det fratar private barnehager all forutsigbarhet som er nødvendig for å drive langsiktig kvalitetsarbeid og tiltrekke seg dyktige ansatte.

Les også

Barnehagefinansiering er et lokalt ansvar

Når vi har deltatt i Storberget-utvalget, har det vært for å bidra til økt og jevnere kvalitet og fortsatt stort mangfold i barnehagesektoren.

PBL anerkjenner, i likhet med flertallet i utvalget, kommunenes behov for å ha større styring over kvaliteten i barnehagesektoren. Samtidig kan vi ikke se bort fra at alle barnehager skal innfri en rekke nasjonale kvalitetskrav.

Når Bjørn Arild Gram advarer mot å skape et A- og et B-lag i barnehagesektoren, er det nettopp dette hans finansieringsmodell åpner for.