NAMSOS: På kort tid har tre unge menn i Troms dødd etter overdose. Dødsfallene settes i forbindelse med Ksalol-tabletter som er i omløp i Tromsø, Harstad og Sør-Troms. Det har vært mistanke om at tablettene kunne inneholde det ekstremt potente stoffet fentanyl. Analyser viser nå at dette ikke er tilfelle, skriver St. Olavs hospital i ei pressemelding.

– Ksalol-tabletter er noe Kripos får inn til analyse fra ulike deler av landet nesten daglig. Det er så langt ikke gjort uventede funn i disse beslagene. Politiet har den siste tida valgt å advare mot bruken av slike piller, da de ofte kombineres med andre narkotiske stoffer og alkohol, sier Yngve Myrvoll, leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

I Troms politidistrikt har det i år vært sju antatte overdosedødsfall.

I all hovedsak finner man spor av flere ulike typer tabletter og andre narkotiske stoffer hos de avdøde. I flere saker er det høye doser og/eller blanding av medikamenter som antas å være dødsårsaken.

– Politiet vil fortsatt advare mot blandingsmisbruk og inntak av medikamenter som omsettes illegalt, sier Myrvoll.