Kulturnæringa i Trøndelag får 19,8 millioner

Regjeringa vil stimulere til aktivitet, publikumstilbud og sikre at de ansatte ved institusjonene kan være i arbeid. 140 millioner kroner skal gå til institusjoner på musikk og scenekunstområdet, og 60 millioner til museene.

DEL

OSLO: Begrensningene som følge av utbruddet av covid-19 har gjort det vanskelig for institusjonene å generere egne inntekter. Samtidig faller mange av dem utenfor øvrige kompensasjonsordninger fordi de får en så stor del av inntektene sine som offentlige tilskudd.

Les også:

– Jobbmessig ble det helt stille. Helt dødt. Ingen oppdrag

Les også:

Storstilt markering for fortsatt støtte til kulturnæringa: – Det er grenser for hvor lenge man kan holde ut

– Disse institusjonene er viktige for hele Kultur-Norge og tilskuddene vil bidra til å gi publikum over hele landet et stabilt kulturtilbud i ei vanskelig tid. Jeg er veldig glad for at vi nå får økt tilskuddene til museum og musikk- og scenekunstinstitusjoner med 200 millioner kroner for første halvår 2021, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i ei pressemelding.

– For trønderske kulturinstitusjoner betyr dette hele 19,8 millioner kroner i økt tilskudd til drift i første halvår 2021. Dette er svært gode nyheter, det vil gi Museet Midt hele 930.000 kroner i økt økonomisk handlingsrom kommende halvår, sier stortingsrepresentant Andre N Skjelstad (V).

Skjelstad får støtte fra Krf:

– Det er viktig at usikkerheten rundt drifta nå er redusert, det ikke tvil om at situasjonen har vært vanskelig for enheter som er helt avhengig av egne publikumsinntekter for å ha en forsvarlig drift, sier Johannes Sandstad i KrF.

– Museet Midt er en institusjon som betyr svært mye for kulturlivet i Namdalen, og jeg er derfor veldig glad for at de nå får muligheten til å opprettholde publikumsaktiviteten framover, og samtidig sikre jobben til de kompetente kulturarbeiderne sine, avslutter stortingsrepresentant Elin Agdestein (H)

Trøndelag


Trøndelag Teater

7 060

Trondheim Symfoniorkester

2 290

Turnéteatret i Trøndelag

710

Opera Trøndelag

570

Rosendal Teater

560

Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

6 030

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

1 640

Museet Midt

930

Jødisk Museum i Trondheim

35

Sum - Trøndelag

19 825


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken