Kulturnæringene i Namdalen har søkt om åtte millioner i støtte for tapte inntekter som følge av koronapandemien. Og det er bare for perioden fra mai til august. Det sier litt om hvor hardt pandemien rammer - og hvor stor betydning kulturnæringene har i Namdalen.

En ting er at kulturstengingen har ført til tørke i festivalsommeren og at kulturtilbudet til publikum er sterkt begrenset. Vi vet at det har stor betydning for livsglede og bolyst. En festival, et spel eller en annen kulturaktivitet, om aldri så liten, er ofte det som samler grenda, og gir en viktig energiinnsprøytning. Det hadde kommet godt med, spesielt i koronatider.

Men Namdalen er spesiell også på den måten at svært mange har sitt levebrød i ulike kulturnæringer. Det er ikke bare de som står på scenen, men også de som sørger for at publikum både ser og hører utøverne. Søkerlista med de som har tapt store inntekter det siste halve året gir et godt innblikk i hvilke verdier som faktisk ligger i denne næringa.

Disse trønderske kulturaktørene har søkt koronakompensasjon

Det blir også synlig hvilke verdier som kan komme ut av en ide på grensen til galskap, når en ser hva som er sprunget ut fra grenda Kvelia i Lierne. Blant søkere tilknyttet Pe-Torsa-universet finner vi både Pe-Torsa Vel (663.000), Oppgår'n SA (177.000), Kveli Utviklingslag (155.000), Kveli samfunnshus (147.000) og Sigmund Kveli (40.167), med totalt nær 1,2 milllioner kroner i inntektsbortfall. Og da er ikke alle andre ringvirkninger for bygda tatt med.

Dette er søknader basert på hva aktørene selv mener de har lidd av tap, og Kulturdepartementet må selvfølgelig ha en skikkelig gjennomgang for å sikre at ingen forsøker å sko seg på koronakrisen. Likevel er det viktig at støtten kommer raskt på plass. Mange av disse aktørene går nå inn i sin viktigste sesong, med en lang rekke eventer, arrangement og juleaktiviteter. Mye tyder på at mange ikke vil overleve de neste månedene uten støtte.

Totalt er det satt av 950 millioner til støtte for kulturnæringene. Bare det vi ser av virksomhet i vårt eget distrikt tyder på at det er alt for lite. Såfremt søknadene er reelle, kommer noen til å lide uansett. Kulturtapet kan vise seg å bli et dobbelt tap - både for aktørene og for publikum og innbyggere.