Det er fortsatt slik at kvinner kun har 87.6 prosent av menns lønn. Muligheten til å bestemme over egen kropp er fortsatt et politisk spørsmål og en rett som må kjempes for. Flere land har fortsatt forbud mot abort, og det er ikke mange år siden vi måtte ta til gatene for å få regjeringen til å trekke forslaget om reservasjonsrett.

Kampen for likestilling har vært ledet av kvinner som har krevd stemmerett, rett til arbeid, rett til å gifte seg med den man vil, eller ikke gifte seg i det hele tatt. Kvinnedagen er en dag hvor vi motsetter oss patriarkatet. Det sosiale systemet vi lever under som fortsetter å undertrykke og diktere forventninger og roller som følger med maskulinitet og femininitet.

Vi i Fagforbundet ser at kampen for heltidsstillinger er et spørsmål om likestilling. Heltid handler om trygghet, økonomi og forutsigbarhet. Fagforbundet vil lovfeste retten til full stilling. Det er fortsatt i kvinnedominert sektor vi ser deltidsstillinger bli brukt flittigst; handel og service, pleie og omsorg, sykehus, skolefritidsordningen, renhold og mer. Vi jobber for en heltidskultur som bedrer kvaliteten på tjenestene og samtidig tar vare på vanlige arbeidsfolk. Det er mange med gode intensjoner og vi ser enkelttiltak som iverksettes, men antallet som jobber deltid i dag er omtrent det samme som for ti år siden. Dette er noe å skamme seg over.

Kampen fortsetter, kamerater! Vi må stå sammen mot dem som har alliert seg med de kreftene som vil våre rettigheter til livs. Vi må finne vår egen stemme og våre egne våpen for å kjempe for en meningsfull fremtid for oss alle. Kvinnekamp er klassekamp. Gratulerer med dagen.