Han vokste opp i Røyrvik og ble ikke uventet opptatt av friluftsliv og jakt. Drivkraften etter å komme seg ut i terrenget igjen etter ulykken var derfor sterk. Med motorisert hjelp tok han tilbake livet som en aktiv bruker av naturen. I 2017, mens han satt på jaktpost, kom ideen om å starte en egen bedrift.

Han driver nå Jakt og Friluftsliv As - en nettbutikk fra Grong. Hans budskap er verdt å ta med seg: «Jeg får også vist andre at det går an å satse på drømmen – til tross for at man sitter i rullestol.»

I dag er det et skrikende behov for arbeidskraft i en rekke bransjer. Likevel er det mange som faller utenfor arbeidslivet. Dessverre er det mange av dem som har en form for funksjonshemming. Det er også slik at de fleste funksjonshemmede som er i jobb, som Steffen Johansen, har skaffet seg arbeid på egen hånd. Det er ikke alle næringslivsledere som har forstått, at det å ha nedsatt funksjonsevne ikke er det samme som å ha nedsatt arbeidsevne. Av den grunn har de heller ikke kjent til offentlige støtteordninger som finnes for tilrettelegging av arbeidsplassene for funksjonshemmede.

Bildet er nok mer sammensatt enn som så. Det påpekte tidligere leder Kåre Aalberg i NM Vekst i Namsos i et leserinnlegg i sommer. Han mener at dagens attføringspolitikk, som inkluderer personer med fysiske funksjonshemninger, bygger på en tenkning som ble utviklet på 1990–2000 tallet og ikke behøver å være den riktige i 2022. Han mener at en ny attføringspolitikk bør basere seg på styrket «skreddersøm» - altså individtilpasset kvalifiseringsløp både i metode og varighet – og et tettere samarbeid og arbeidsdeling mellom offentlige instanser.

Det er et viktig innspill å ta med seg videre. Samtidig må en løfte fram personer som Steffen Johansen. Han klarte å fullføre drømmen - det offentlige må stå klar for å hjelpe andre til å nå sine drømmer. For arbeidsevnen er bunnsolid - den har ikke samfunnet råd til å skusle bort. For det handler om å finne gode løsninger, som Steffen sa til NA.