I 40 år har egen idrettshall vært et stort ønske blant befolkninga på Bangsund. Etter at skolens gymsal fra 1970 ble for liten, og attpåtil begynte å skrante for noen tiår siden, så en for seg en flerbrukshall som også kunne løse kommunens behov.

En flerbrukshall på Bangsund vil gi muligheter til å utvikle enda flere aktiviteter til enda flere. Mer folkehelse, og mer aktivitet blant barn, unge, voksne og seniorer. Arrangementer og cuper for store og små. En sånn hall vil tjene alle godt.

Sist gang hall på Bangsund var på tegnebrettet i 2009, og ikke bare som et av mange enstemmige vedtak i kommunestyret, kom prosjektet nesten i mål. Lag og foreninger og privatpersoner samlet inn nesten en halv million kroner til prosjektet. Betydelig innsats ble lagt ned, og hallen var mer eller mindre ferdigprosjektert. Så ønsket kommunen å ta over, men da ble det stille. En skuffet frivillighet og bidragsytere fikk returnert sine penger. Skuffelsen over kommunens behandling var stor på Bangsund. Den skuffelsen sitter i ennå.

I alle de foregående hall-prosjektene på Bangsund har det vært håndballstørrelse som har vært øverst på ønskelista. Ikke fordi jo større jo bedre, men fordi det er en slik hall som dekker behovene, og samtidig gir flere muligheter. Også denne gangen viser behovskartleggingen med de involverte brukergruppene at det er en flerbruks håndballhall som er svaret.

Den nedsatte arbeidsgruppa med representanter fra Bangsund Vel, Bangsund IL, Bangsund Samfunnshus, Namsos idrettsråd, Bangsund hornmusikk, FAU v/ Bangsund skole, Ungdomsrådet og Pensjonistforeninga setter flerbruks håndballhall øverst på sin prioriteringsliste.

Sammenlignet med Jøa, som har baskethall, bor det omtrent dobbelt så mange på Bangsund, og skolen har omlag fem ganger så mange elever. Flerbrukshallen skal benyttes som samfunnshus, til skolesamlinger, øvingslokale, ulike arrangementer som 17. mai og juletrefester etc. Eksempelvis vil et fullt skolearrangement med elever og lærere være over 200 personer. En baskethall til 200 personer blir derfor for liten.

Idrettsrådet anbefaler også håndballhall på Bangsund. Det er håndball og fotball som er «idrettene» på Bangsund. En hall med bedre plass kan gi muligheter for etterlengtete lavterskeltilbud for alle aldersgrupper.

Kommunedirektøren hevder at en må se den totale hallkapasiteten i kommunen under ett. Hallkapasiteten i sentrum vil ikke gjøre hallbehovet på Bangsund mindre.

Kommunedirektøren hevder videre at en kan kjøre til Namdalseid eller sentrum for å spille håndball eller fotball der. Mange velger bort organiserte aktiviteter som ikke er i nærområdet. Økt bilkjøring mellom Bangsund og sentrum er heller ikke noe en bør oppfordre til. Særlig ikke trafikksikkerhetsmessig.

Kalkylen til kommunedirektøren tilsier at årskostnadene blir 1,5 mill. dyrere med en håndballhall. Spillmidlene blir derimot omtrent doblet fra 7 mill. til 13 mill. Kalkyler er usikre tall. Osen kommune vurderte også å bygge baskethall, men etter dialog med blant annet Høylandet kommune og arkitekt bygger de nå håndballhall. Hallen vil også inneholde nytt bibliotek, ungdomsklubb, e-sport rom, og rom til kulturskolen. Hvorfor? Fordi det ble billigere enn forventet.

En håndballhall på Bangsund vil bli en viktig møteplass. Der vil det syde av barnelek, idrett for gammel og ung, sang og hornmusikk. Kjærkomne aktiviteter som vi alle ønsker mer av.

Å bygge en flerbrukshall i håndball størrelse på Bangsund vil være viktig og riktig samfunnsbygging. Da lar vi mulighetene blomstre på Bangsund.