Årets jordbruksoppgjør handler ikke bare om å bøndenes inntekter. Det er også et verdivalg for vår nasjon. Om vi skal ha et levende landbruk, som sikrer oss livsnødvendig egenprodusert mat. Også når uforutsette hendelser slår inn.

Pandemien har minnet oss på at alt behøver ikke å gå skinner. Historien har lært oss også, at smittsomme sykdommer dukker opp med ujevne mellomrom og kan ha katastrofale følger for alt levende liv. I tillegg puster jordkloden tungt ved de klimatiske påkjenningene den blir utsatt for. Da gjelder det å være forberedt.

Norge var ikke forberedt på pandemien. Sykehusene og kommune hadde ikke smittevernmateriell. Det er ikke uten grunn at det nå bygges vaksinefabrikker. I dag er vi helt avhengig av å få kjøpt vaksine fra utlandet. Beredskapen har på flere områder blitt bygd ned – en feilslått politikk.

Når vi ser bønder over hele landet aksjonere, kan vi spole tilbake til dagene rundt 12. mars i 2020. Folk strømmet til butikkene og tømte dem for matvarer. Folket fryktet krisen. Om det ble nok mat.

Neste dag var butikkene fylt opp med matvarer. De norske bøndene har klart å holde oss mette dette året også selv om grensehandelen ble stengt. Hvordan blir dette neste gang? Hvis ingen tør å satse på å livnære seg innen landbruket. Svaret sier seg selv.

Overhallabonden Ola Berthling Lie-Husby, som er en av fem bønder som står bak den landsomfattende grasrotaksjon #Bondeoppgjør21, sier med klare ord hva årets oppgjør handler om: «- Når flinke melkebønder som gjør alt rett ikke klarer å tjene penger, er det noe fundamentalt galt i systemet. Samfunnsoppdraget til bøndene er klart og tydelig. Vi skal levere god og sikker mat, og det klarer vi. Men myndighetene svarer ikke opp med betaling for den innsatsen vi legger ned.»

Mange stiller seg derfor bak bondeoppgjøret. Moralsk støtte betyr mye i krevende tider.

Landbrukspolitikken er for betydningsfull til at den kan overlates til de borgerlige partiene. Der i gården har de ikke forstått at det må gis grunnlag for at bonden får inntektsmuligheter på linje med andre grupper i samfunnet. Uten ei anstendig inntekt, vil ingen gå inn i dette yrket. Norge har råd til bøndenes krav. Noe annet er uansvarlig.