NAMSOS: Helseplattformen AS har nå kommet med forslag til revidert innføringsplan, etter en god del startproblemer, og det er der tidspunktet for innføring i Namdalen lanseres.

Kommunene i Namdalen og Bindal har opsjon på å ta i bruk Helseplattformen. Osen kommune har fattet vedtak om å utløse denne opsjonen, mens de andre kommunene planlegger politisk behandling av saken i løpet av høsten. Leka er unntaket. De har signalisert at de venter.

Regionrådet har tidligere bedt om at namdalskommunene og Bindal fikk innføringstidspunkt i november 2024, men har nå mottatt tilbakemelding fra Helseplattformen AS om at de er plassert i innføringstidspunkt K15 som er planlagt gjennomført i februar 2025.