Noe så tullete, vil kanskje noen hevde - la meg da minne om fylkeskommunens egen strategi for kulturnæringer: Kulturnæringer representerer et stort potensial for Trøndelag. Det er synliggjort i flere fylkeskommunale strategier og planer, som strategien «Kultur som levevei» i kulturstrategien Balansekunst, satsingsområdet «Opplevelsesnæring» i strategi for verdiskaping og temaområdet «Formidling» i Regional plan for kulturminne.

Stort potensiale der altså, og hvor kommer den første delen av ordet kulturnæring fra? Det er ikke sånn at kulturen bare kommer ut av veggen eller opp av bakken - den skapes, utøves, utvikles, selges, nytes etc. - og noen utfører alt dette - og de er mange. Hvordan får da fylkeskommunen dette til å henge sammen når de vil hindre viktig rekruttering? Åge slutter snart og vi trenger sårt nye!

Og vi vet at svært mange at de som jobber seg opp og blir viktige kunstnere, kommer gjennom gode kreative linjer på videregående - akkurat som med verdensgode skiløpere - så sett i gang; legg ned Meråker før det kommer for mange nye stjerner. Lykke til!