Legger en fireårig plan for å utnytte ressursene bedre

En viktig del av brannberedskapen er det forebyggende arbeid. Nå skal eierkommunene til Namdal brann- og redningsvesen vedta plan for det forebyggende arbeidet for fire år framover