Vegtrafikksentralen Midt opplyser torsdag kveld at Fv 771 ferjestrekningen Skei-Gutvik er innstilt resten av kvelden på grunn av værforholdene.